Metabolic fingerprinting of fresh lymphoma samples used to discriminate between follicular and diffuse large B-cell lymphomas

Ignasi Barba, Carolina Sanz, Angels Barbera, Gustavo Tapia, José Luis Mate, David Garcia-Dorado, Josep Maria Ribera, Albert Oriol*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Metabolic fingerprinting of fresh lymphoma samples used to discriminate between follicular and diffuse large B-cell lymphomas'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry