Material Principles and Economic Relations Underlying Neolithic Axe Circulation in Western Europe

Selina Delgado-Raack, Roberto Risch*, Francisco Martínez-Fernández, Martí Rosas-Casals

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

6 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Material Principles and Economic Relations Underlying Neolithic Axe Circulation in Western Europe'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences