Material flow analysis of scarce metals: Sources, functions, end-uses and aspects for future supply

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

114 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Material flow analysis of scarce metals: Sources, functions, end-uses and aspects for future supply'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences