Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 291 (Oliana)

Moisès Guardiola Bufí*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Altres contribucions

Resum

Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 291 (Oliana). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Títol traduït de la contribucióMapa de Vegetación de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Hoja 291 (Oliana)
Idioma originalUndefined/Unknown
Estat de la publicacióPublicada - 2015

Com citar-ho