Magnetization Versus Heat Treatment in Rapidly Solidified Ndfeb Alloys

M. T. Clavaguera-Mora, M. D. Baro, S. Surinach, J. A. Diego, N. Clavaguera

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Magnetization Versus Heat Treatment in Rapidly Solidified Ndfeb Alloys'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry