Lower bounds for the number of limit cycles of trigonometric Abel equations

A. Gasull, M. J. Álvarez, J. Yu

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

15 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Lower bounds for the number of limit cycles of trigonometric Abel equations'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics