Local currencies for purposive degrowth? A quality check of some proposals for changing money-as-usual

Kristofer Dittmer

Producció científica: Contribució a una revistaArticle de revisióRecercaAvaluat per experts

82 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Local currencies for purposive degrowth? A quality check of some proposals for changing money-as-usual'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance