Linear and cyclic codes over direct product of finite chain rings

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecerca

7 Cites (Scopus)

Resum

Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd. We introduce a new type of linear and cyclic codes. These codes are defined over a direct product of 2 finite chain rings. The definition of these codes as certain submodules of the direct product of copies of these rings is given, and the cyclic property is defined. Cyclic codes can be seen as submodules of the direct product of polynomial rings. Generator matrices for linear codes and generator polynomials for cyclic codes are determined. Further, we study the concept of duality.
Idioma originalEnglish
Pàgines (de-a)6519-6529
RevistaMathematical Methods in the Applied Sciences
Volum41
Número16
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 15 de nov. 2018

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Linear and cyclic codes over direct product of finite chain rings'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho