Limit cycles of polynomial differential equations with quintic homogeneous nonlinearities

Rebiha Benterki, Jaume Llibre

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

13 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Limit cycles of polynomial differential equations with quintic homogeneous nonlinearities'. Junts formen un fingerprint únic.

Keyphrases

Mathematics

INIS