Limit cycles of generalized Liénard polynomial differential systems via averaging theory

Belén García, Jaume Llibre, Jesús S. Pérez Del Río

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

10 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Limit cycles of generalized Liénard polynomial differential systems via averaging theory'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance