Larval organogenesis in common dentex Dentex dentex L. (Sparidae): Histological and histochemical aspects

C. A. Santamaría, M. Marín De Mateo, R. Traveset, R. Sala, A. Grau, E. Pastor, C. Sarasquete, S. Crespo

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

109 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Larval organogenesis in common dentex Dentex dentex L. (Sparidae): Histological and histochemical aspects'. Junts formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry

Keyphrases

Veterinary Science and Veterinary Medicine

INIS