Large-scale analysis of Zipf's law in English texts

Isabel Moreno-Sánchez, Francesc Font-Clos, Álvaro Corral

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

83 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Large-scale analysis of Zipf's law in English texts'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science

Social Sciences

Arts and Humanities

Psychology