Laboulbenia casnoniae (Ascomycota, Laboulbeniales) and allied species

Walter Rossi, Sergi Santamaria

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

5 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Laboulbenia casnoniae (Ascomycota, Laboulbeniales) and allied species'. Junts formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences