La transformació del medi natural al paisatge agrícola al llarg de l’època antiga. L’exemple del jaciment de Foneria (Barcelona)

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resum

Es presenten els resultats dels estudis multidisciplinaris duts a terme sobre les restes arqueològiques documentades en una excavació preventiva, efectuada l’any 2009 al municipi de Barcelona. La localització del jaciment, en un sector particularment significatiu per a l’estudi de la relació entre l’entorn natural i les activitats antròpiques, i la propensió del medi deltaic a la conservació de restes orgàniques van permetre un plantejament investigador força ampli. En vista de la interpretació de les restes arqueològiques, es ressegueix el naixement, l’evolució i el cessament de l’assentament humà en aquesta zona, des de l’època ibèrica fins a l’edat tardoantiga. A més, s’analitzen uns quants aspectes relacionats amb l’adaptació al medi natural i la seva transformació per a finalitats productives, amb particular atenció a les formes del territori, a la gestió hídrica, al comerç de productes pocs representats en els registres arqueològics i, finalment, als canvis en el paisatge vegetal derivats de les activitats agrícoles.
Títol traduït de la contribucióLa transformación del medio natural en el paisaje agrícola durante la época antigua. El ejemplo del yacimiento de Foneria (Barcelona)
Idioma originalCatalan
Pàgines (de-a)146-179
Nombre de pàgines34
RevistaQuarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona
Número12
Estat de la publicacióPublicada - 2016

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'La transformació del medi natural al paisatge agrícola al llarg de l’època antiga. L’exemple del jaciment de Foneria (Barcelona)'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho