La tension dans le processus de grammaticalisation: une contribution à la typologie phonétique des langues

Títol traduït de la contribució: La tensió en el procés de gramaticalització:: una contribució a la tipologia fonètica de llengües

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resum

En aquest article, es presenta un esbós de tipologia fonètica de llengües a partir de la tensió fonètica, definida i caracteritzada pel Sistema verbo-tonal i que constitueix un universal lingüístic atès el seu caràcter biològic. La investigació ha consistit a analitzar la tensió mínima, i.e. la distensió, associada pel Sistema Verbo-tonal al component gramatical de la parla, sobre el qual s'ha assenyalat la iconicitat de les manifestacions entre pla de l'expressió i pla del contingut. Partint d'aquests principis, s'ha constituït un corpus de diferents manifestacions del procés de gramaticalització en anglès, xinès, català, espanyol, francès i italià com a exemple de mecanisme de distensió que opera en aquestes llengües. S'ha parametritzat des del punt de vista acústic l'erosió fònica, que constitueix el correlat fonètic de la desemantització inherent al procés de gramaticalització, la qual cosa ha permès de posar de manifest certs denominadors comuns interlingüístics en la transició lèxic à gramàtica, en particular en el pla prosòdic, així com certes particularitats en les llengües considerades en la investigació (emmudiment, diftongació, monoftongació) i, en última instància, l'escalaritat del procés de gramaticalització i de la distensió en el pla fònic. Contemplada en aquesta perspectiva, l'escalaritat de les manifestacions fòniques del procés de gramaticalització permet de caracteritzar les realitzacions d'una llengua com a manifestacions d'un procés d'aprenentatge i de precisar-ne el grau de desviació.
Títol traduït de la contribucióLa tensió en el procés de gramaticalització:: una contribució a la tipologia fonètica de llengües
Idioma originalFrench
Pàgines (de-a)79-126
Nombre de pàgines48
RevistaLangue(s) & Parole
Volum8
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 2023

Com citar-ho