InvFEST, a database integrating information of polymorphic inversions in the human genome

Alexander Martínez-Fundichely, Sònia Casillas, Raquel Egea, Miquel Ràmia, Antonio Barbadilla, Lorena Pantano, Marta Puig, Mario Cáceres

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

35 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'InvFEST, a database integrating information of polymorphic inversions in the human genome'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology