Intraocular pressure after myopic laser refractive surgery measured with a new Goldmann convex prism: correlations with GAT and ORA

María Iglesias*, Bachar Kudsieh, Andrea Laiseca, Cristina Santos, Jeroni Nadal, Rafael Barraquer, Ricardo P. Casaroli-Marano

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Intraocular pressure after myopic laser refractive surgery measured with a new Goldmann convex prism: correlations with GAT and ORA'. Junts formen un fingerprint únic.

Nursing and Health Professions

INIS

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Keyphrases