Interstitial radiotherapy using iridium 192 wires for carcinoma of the penis

F. Guedea, J. Craven-Bartle, J. Carles, J. Isern, E. Canals, J. R. Germa, U. Villaviciencio

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    1 Citació (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Interstitial radiotherapy using iridium 192 wires for carcinoma of the penis'. Junts formen un fingerprint únic.

    Medicine and Dentistry