Interhospital transportation of the severe pediatric patient in Catalonia

E. Carreras, G. Ginovart, J. Caritg, M. T. Esqué, P. Domínguez

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Interhospital transportation of the severe pediatric patient in Catalonia'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions