Integration of enzymatic pretreatment and sludge co-digestion in biogas production from microalgae

Romina Avila, Elvira Carrero, Teresa Vicent, Paqui Blánquez*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

21 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Integration of enzymatic pretreatment and sludge co-digestion in biogas production from microalgae'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Chemical Engineering

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences