Integral geometry of equidistants in hyperbolic space

Gil Solanes*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Integral geometry of equidistants in hyperbolic space'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Mathematics