Integral geometry and the Gauss-Bonnet theorem in constant curvature spaces

Gil Solanes*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

32 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Integral geometry and the Gauss-Bonnet theorem in constant curvature spaces'. Junts formen un fingerprint únic.

Keyphrases

Mathematics

INIS