Inkjet-Configurable Gate Arrays (IGA)

Jordi Carrabina, Mohammad Mashayekhi, Jofre Pallarès, Lluis Terés

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

6 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Inkjet-Configurable Gate Arrays (IGA)'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering

INIS

Keyphrases

Material Science

Computer Science