In situ proteolytic digestion of inclusion body polypeptides occurs as a cascade process

Rafael Cubarsí, M. Mar Carrió, Antonio Villaverde

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

15 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'In situ proteolytic digestion of inclusion body polypeptides occurs as a cascade process'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Keyphrases