Identification of novel GH-regulated genes in C2C12 cells

E. Resmini, B. Morte, E. Sorianello, E. Gallardo, N. De Luna, I. Illa, A. Zorzano, J. Bernal, S. M. Webb

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Identification of novel GH-regulated genes in C2C12 cells'. Junts formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

INIS

Keyphrases

Immunology and Microbiology