Global dynamics in the Poincaré ball of the chen system having invariant algebraic surfaces

Jaume Llibre, Marcelo Messias, Paulo Ricardo Da Silva

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

31 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Global dynamics in the Poincaré ball of the chen system having invariant algebraic surfaces'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics