Genomic architecture and functional effects of potential human inversion supergenes

Elena Campoy, Marta Puig, Illya Yakymenko, Jon Lerga-Jaso, Mario Cáceres*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticle de revisióRecercaAvaluat per experts

8 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Genomic architecture and functional effects of potential human inversion supergenes'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases