Genetic evolution in the metastatic progression of human pancreatic cancer studied by CGH

Gemma Armengol, Gabriel Capellà, Lourdes Farré, Miguel Angel Peinado, Rosa Miró, Maria Rosa Caballín

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

12 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Genetic evolution in the metastatic progression of human pancreatic cancer studied by CGH'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases