Generation of MHC class I peptide antigens by protein processing in the secretory route by furin

Beatriz C. Gil-Torregrosa, A. Raúl Castaño, Daniel López, Margarita Del Val*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

41 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Generation of MHC class I peptide antigens by protein processing in the secretory route by furin'. Junts formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology