Functional Impact and Evolution of a Novel Human Polymorphic Inversion That Disrupts a Gene and Creates a Fusion Transcript

Marta Puig, David Castellano, Lorena Pantano, Carla Giner-Delgado, David Izquierdo, Magdalena Gayà-Vidal, José Ignacio Lucas-Lledó, Tõnu Esko, Chikashi Terao, Fumihiko Matsuda, Mario Cáceres

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

19 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Functional Impact and Evolution of a Novel Human Polymorphic Inversion That Disrupts a Gene and Creates a Fusion Transcript'. Junts formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience