Foramen thyroideum: A comparative study in embryos, fetuses, and adults

Xabier León, Eva Maranillo, Rosa Maria Mirapeix, Miquel Quer, José Ramón Sañudo

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

15 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Foramen thyroideum: A comparative study in embryos, fetuses, and adults'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Veterinary Science and Veterinary Medicine