Faceted Crystal Nanoarchitectonics of Organic-Inorganic 3D-Printed Visible-Light Photocatalysts

J. Muñoz, D. Rojas, M. Pumera

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

6 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Faceted Crystal Nanoarchitectonics of Organic-Inorganic 3D-Printed Visible-Light Photocatalysts'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry

Material Science