Exploring Children’s Views and Experiences in the Frontline of Poverty in Catalonia: A Qualitative and Participatory Approach

Laia Narciso*, Silvia Carrasco, Gabriela Poblet

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Exploring Children’s Views and Experiences in the Frontline of Poverty in Catalonia: A Qualitative and Participatory Approach'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

INIS

Medicine and Dentistry

Keyphrases