Evaluation of copyright protection schemes for hyperspectral imaging

J Minguillon, J Herrera-Joancomarti, D Megias, J Serra-Sagrista

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

1 Citació (Web of Science)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Evaluation of copyright protection schemes for hyperspectral imaging'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science