Environmental patterns of adaptation after range expansion in Leontodon longirostris: the effect of phenological events on fitness-related traits

Manuel De Pedro Rodríguez, Maria Mayol Martínez, Santiago C. González-Martínez, Íngrid Regalado, Miquel Riba Rovira*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Idioma originalEnglish
RevistaAmerican Journal of Botany
Estat de la publicacióAcceptat en premsa - 2022

Com citar-ho