Enhanced microhardness in nanocomposite Ti<inf>60</inf>Cu<inf>14</inf>Ni<inf>12</inf>Sn<inf>4</inf>Ta<inf>10</inf> processed by high pressure torsion

A. Concustell, J. Sort, T. G. Woodcock, A. Gimazov, S. Suriñach, A. Gebert, J. Eckert, A. P. Zhilyaev, M. D. Baró

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

10 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Enhanced microhardness in nanocomposite Ti<inf>60</inf>Cu<inf>14</inf>Ni<inf>12</inf>Sn<inf>4</inf>Ta<inf>10</inf> processed by high pressure torsion'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Material Science

Physics

Engineering

Keyphrases