Electrochemical synthesis of nitroaromatic ketones

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

25 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Electrochemical synthesis of nitroaromatic ketones'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Chemistry

Keyphrases