El nou marc d'avaluació de la competència científica PISA 2015 : revisió i reflexions didàctiques

Cristina Simarro Rodríguez, Anna Garrido Espeja

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resum

Després d'uns primers anys en què l'anomenat ensenyament per competències ha estat omnipresent en gran part dels sistemes educatius, el nou marc d'avaluació de la compe-tència científica de PISA 2015 planteja d'una manera molt més operativa i pràctica l'educació per formar ciutadans científicament alfabetitzats. Es dóna així resposta a la manca d'una definició prou clara sobre com portar a terme aquesta educació competenci-al, fins al moment massa ambigua. En aquest article, revisem les principals novetats d'aquest marc i reflexionem sobre les implicacions que la seva aplicació pot tenir. D'una banda, el nou marc canvia lleugerament les tres competències científiques clau. D'altra banda, deixa clar que per assolir aquestes competències i ser alfabetitzat científicament cal tenir un conjunt de coneixements: conceptual, procedimental i epistèmic. Com es defi-neixen aquests coneixements i com integrar-los per assolir cadascuna de les competènci-es científiques és l'aportació més important d'aquest nou marc 2015.
Idioma originalCatalan
Pàgines (de-a)0021-23
Nombre de pàgines3
RevistaCiències
Número28
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 2014

Com citar-ho