Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Professional Dementia Caregivers Burnout

Xavier Montaner*, Salomé Tárrega, Melodie Pulgarin, Jenny Moix

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

12 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Professional Dementia Caregivers Burnout'. Junts formen un fingerprint únic.

Psychology

Nursing and Health Professions