Effectiveness and safety of colistin for the treatment of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections

M. Montero*, J. P. Horcajada, L. Sorlí, F. Alvarez-Lerma, S. Grau, M. Riu, M. Sala, H. Knobel

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

88 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Effectiveness and safety of colistin for the treatment of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry