Effective triangular ladders with staggered flux from spin-orbit coupling in 1D optical lattices

Josep Cabedo, Joan Claramunt, Jordi Mompart, Verònica Ahufinger, Alessio Celi*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

6 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Effective triangular ladders with staggered flux from spin-orbit coupling in 1D optical lattices'. Junts formen un fingerprint únic.

Physics