Effect of the apoptosis rate observed in oocytes and cumulus cells on embryo development in prepubertal goats

B. Anguita, M. T. Paramio, R. Morató, R. Romaguera, A. R. Jiménez-Macedo, T. Mogas, D. Izquierdo*

*???render-corresponding-author-info???

Sortida de recercaRecercarevisió per companys

18 Cites (Scopus)

Empremta digital Navegar pels temes de recerca de 'Effect of the apoptosis rate observed in oocytes and cumulus cells on embryo development in prepubertal goats'. Junts formen una empremta única.

Medicina y ciencias biológicas

Agricultura y biología