Effect of inulin addition on the sensorial properties of reduced-fat fresh cheese

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

30 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Effect of inulin addition on the sensorial properties of reduced-fat fresh cheese'. Junts formen un fingerprint únic.

Food Science