Dynamical preparation of stripe states in spin-orbit-coupled gases

J. Cabedo, J. Claramunt, A. Celi

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

11 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Dynamical preparation of stripe states in spin-orbit-coupled gases'. Junts formen un fingerprint únic.

Physics