Direct covalent grafting of an organic radical core on gold and silver

M. R. Ajayakumar, I. Alcón, S. T. Bromley, J. Veciana, C. Rovira, M. Mas-Torrent

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    11 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Direct covalent grafting of an organic radical core on gold and silver'. Junts formen un fingerprint únic.

    Chemistry