Differences in the API 20E biochemical patterns of clinical and environmental Vibrio parahaemolyticus isolates

Jaime Martinez-Urtaza*, Antonio Lozano-Leon, Alejandro Viña-Feas, Jacobo De Novoa, Oscar Garcia-Martin

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

25 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Differences in the API 20E biochemical patterns of clinical and environmental Vibrio parahaemolyticus isolates'. Junts formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Food Science