Detection and survival of prion agents in aquatic environments

C. Maluquer de Motes, M. J. Cano, J. M. Torres, M. Pumarola, R. Girones*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

25 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Detection and survival of prion agents in aquatic environments'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Immunology and Microbiology

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases

Veterinary Science and Veterinary Medicine