Descriptive study of therapeutic-communities for drug-dependents

T. Gutierrez Rosado, R. Raich Escursell

  Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'Descriptive study of therapeutic-communities for drug-dependents'. Junts formen un fingerprint únic.

  Social Sciences

  Medicine and Dentistry

  Nursing and Health Professions

  Psychology