Descripción acústica de las vocales. Formación en descripción acústica de los sonidos del español (FADES)

Lourdes Aguilar *, María J. Machuca

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Formats no textualsProductes digitals o visuals

Resum

El vídeo presenta les característiques acústiques que defineixen les vocals, basant-se en el model de la font i el filtre, i els paràmetres acústics que permeten discriminar entre les vocals de l'espanyol.
Idioma originalSpanish
Format de la publicacióEn línia
Estat de la publicacióPublicada - 2024

Com citar-ho