DARE: DoF-Aided Random Encoding for Network Coding over Lossy Line Networks

Paresh Saxena, M. A. Vazquez-Castro

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'DARE: DoF-Aided Random Encoding for Network Coding over Lossy Line Networks'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science